Salvage GMC Yukon XL C Cars for Sale

Salvage GMC Yukon XL C for Sale

Sort by:

Image
Description
2006 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2006
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 265743 E
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $400
GA ST
2015 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2015
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 71337 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $7,400
NC SC
2007 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2007
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 155923 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $550
TX SV
2001 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2001
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 218239 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $40
TX CT
2014 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2014
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 98264 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $2,600
OK ST
2008 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2008
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 148431 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $1,700
LA ST
2007 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2007
Sale Date: 07/16/2019
Odometer: 130714 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $80
CA SC
2016 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2016
Sale Date: 07/17/2019
Odometer: 48174 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SC
2005 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2005
Sale Date: 07/17/2019
Odometer: 188022 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $0
TX SV
2008 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2008
Sale Date: 07/17/2019
Odometer: 286716 A
Primary Dmg: Hail
Current Bid: $0
TX CT
2018 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2018
Sale Date: 07/17/2019
Odometer: 1 N
Primary Dmg: All over
Current Bid: $8,300
GA ST
2005 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2005
Sale Date: 07/17/2019
Odometer: 163656 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $150
NC D1
2004 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2004
Sale Date: 07/18/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $125
TX CT
2000 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2000
Sale Date: 07/18/2019
Odometer: 111095 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $100
CA SC
2003 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2003
Sale Date: 07/18/2019
Odometer: 230349 A
Primary Dmg: Vandalism
Current Bid: $0
CA SC
2017 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2017
Sale Date: 07/18/2019
Odometer: 44192 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
TN SC
2007 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2007
Sale Date: 07/18/2019
Odometer: 159511 A
Primary Dmg: Vandalism
Current Bid: $0
CA SC
2005 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2005
Sale Date: 07/19/2019
Odometer: 192077 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $475
FL CD
2005 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2005
Sale Date: 07/19/2019
Odometer: 284287 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $400
FL CT
2003 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2003
Sale Date: 07/19/2019
Odometer: 258659 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $400
TN CT
2007 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2007
Sale Date: 07/19/2019
Odometer: 223720 E
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $0
CA DQ
2014 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2014
Sale Date: 07/19/2019
Odometer: 197859 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA CQ
2007 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2007
Sale Date: 07/22/2019
Odometer: 170185 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
SC ST
2013 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2013
Sale Date: 07/22/2019
Odometer: 0 N
Primary Dmg: Side
Current Bid: $0
AR ST
2002 GMC YUKON XL C
GMC Yukon XL C, 2002
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 197166 E
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
TX ML